Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà Thầu, Thương Mại,..
SP/ DV chính:
Xây Dựng, Đồ Gỗ, Thương Mại,..
Năm thành lập:
2002
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc, Quốc Tế
Tôi có thể giúp gì bạn?
Mr. Nguyễn Minh
Tel: 0912994499
Xây dựng

Đồ gỗ

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Minh
Giám Đốc
0912994499 - (04) 3929 234

XÂY DỰNG

Thi công hạ tầng
Thi công hạ tầng
Thi công hạ tầng
Thi công hạ tầng
Thi công hạ tầng
Thi công hạ tầng
Thi công hạ tầng
Thi công hạ tầng
Nhà thép tiền chế
Nhà thép tiền chế
Nhà thép tiền chế
Nhà thép tiền chế
Nhà thép tiền chế
Nhà thép tiền chế
Nhà thép tiền chế
Nhà thép tiền chế
Xây dựng
Xây dựng
Xây dựng
Xây dựng
Xây dựng
Xây dựng
Xây dựng
Xây dựng

ĐỒ GỖ

Thi công nhà gỗ
Thi công nhà gỗ
Thi công nhà gỗ
Thi công nhà gỗ
Thi công nhà gỗ
Thi công nhà gỗ
Thi công nhà gỗ
Thi công nhà gỗ
Nội thất văn phòng
Nội thất văn phòng
Nội thất văn phòng
Nội thất văn phòng
Nội thất văn phòng
Nội thất văn phòng
Nội thất văn phòng
Nội thất văn phòng
Nội thất văn phòng
Nội thất văn phòng
Nội thất văn phòng
Nội thất văn phòng
Bàn ghế văn phòng
Bàn ghế văn phòng
Bàn ghế văn phòng
Bàn ghế văn phòng
Chế biến lâm sản
Chế biến lâm sản
Chế biến lâm sản
Chế biến lâm sản
Chế biến lâm sản
Chế biến lâm sản
Chế biến lâm sản
Chế biến lâm sản